Δραστηριότητες και έργα που προάγουν τον άνθρωπο, την καθημερινότητά του, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και τις σημαντικές του νίκες επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την επίλυση αυτών, για τη βελτιστοποίηση του βιοτικού του επιπέδου.

Share...