Καμπάνιες , έργα, δραστηριότητες και παραγωγές που έχουν δημιουργηθεί από μη κρατικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς με καθιερωμένο έργο και δραστηριότητα στον αντικαρκινικό αγώνα.