Δραστηριότητες που συνδέονται με κρατικές δομές και φορείς και που προκαλούν ενδιαφέρον λόγω της φύσης τους, της ιδιομορφίας τους ή των διαχειριστικών τους δυνατοτήτων. Ενεργοποιημένες δομές που έχουν ανάγκη από τη στήριξη της κοινωνίας μας.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Share...