Δραστηριότητες που συνδέονται με κρατικές δομές και φορείς και που προκαλούν ενδιαφέρον λόγω της φύσης τους, της ιδιομορφίας τους ή των διαχειριστικών τους δυνατοτήτων. Ενεργοποιημένες δομές που έχουν ανάγκη από τη στήριξη της κοινωνίας μας.