Έργα και παραγωγές γεννημένες μέσα από καθιερωμένους ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς φορείς, έργα που σχετίζονται άμεσα με τους νέους, καινοτόμους επιστήμονες του τόπου.