Δραστηριότητες, έργα και παραγωγές που σχετίζονται άμεσα με την ευρυθμία των τομέων της περίθαλψης και της φροντίδας των πολιτών καθώς επίσης και με την παραγωγική αλυσίδα. Δραστηριότητες που χρήζουν άμεσης και ταχείας στήριξης.

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Share...