Εργασίες, παραγωγές και έργα που δημιουργούνται ώστε να ενθαρρύνουν τον πολίτη να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβάλλοντος και χώρων διαβίωσης, σε θέματα οικολογίας και θέματα διαχείρισης αυτών.